Çevre Danışmanlığı (Çevre Görevlisi) Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Hizmetleri, Çevre Görevlisi, ÇevreYönetimi, Çevre İzni, Çevre Lisansı, Çevre İznine Tabi

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

        Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

        İşletmelerin çevreye yani insanlara verdiği zararı minimum seviyeye indirmek için yasaların istediği şekilde yapılan çalışmadır.

        İşletmeler atıksularını arıtmakla, diğer atıklarını bertaraf etmekle/ettirmekle, gerekli olan çevre izinlerini/lisanslarını almakla yükümlüdür.

        İşletmeler 70 civarı yönetmelikte bulunan hükümlerce "Çevre Kirliliğinin Kontrol Altına Alınması" amacıyla denetime tabi tutulmaktadır.

        İşletmeler çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almalı veya kendi bünyelerine çevre yönetimi birimini kurmalıdırlar.

        Denetime tabi tesislere yıllık denetim programları düzenleyen kişiye çevre görevlisi denir.

 

        Çevre İzni - Lisansı Nedir?

        Çevreye olumsuz etkisi olan tesislerin Çevre Kanunu gereğince alması gereken izinlere; çevre izni - lisansı denir.

Çevre İzinleri Nelerdir; Hava-gaz emisyonu, atıksu deşarjı, gürültü, tehlikeli madde deşarjı.

Çevre Lisansları Nelerdir; Atıkların toplanması, atıkların geri kazanılması, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı.

 

        Çevre İznine Tabi İşletmeler Nelerdir?

        Çevre iznine tabi işletmeler yönetmelikle belirlenmiştir. İzne tabi işletmelerin listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

        Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler?

        Çevre iznine tabi olmayan işletmeler yönetmelikle belirlenmiştir. İzne tabi olmayan işletmelerin listesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

        Çevre iznine tabi işletmeler arasında yer aldığı halde hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan tesisler yetkili mercilere müracaat ederek kendilerini kapsam dışı gösterebilir.

 

        Geçici Faaliyet Belgesi Nedir?

        İşletmelerin faaliyette bulunabilmesi için çevre izin ve lisansı almadan önce verilen geçici belgedir.

 

        Çevre Lisansı Nedir?

        Bazı iş ve faaliyetlere ilişkin teknik yeterliliktir.

        Başlıca Lisans Konuları;

        - Tehlikeli Atıklar ile ilgili Lisansların Alınması

        - Tehlikesiz Atıklar ile ilgili Lisanslar

        - Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar

        - Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar

        - Atık Pil ve Akümülatörler ile ilgili Lisanslar

        - Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Araçlar ile ilgili Lisanslar

        - Ambalaj Atıkları ile ilgili Lisansların Alınması

        - Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansların Alınması

        - Düzenli Depolama Lisansların Alınması

        - Tıbbi Atık Sterilizasyonu ile ilgili Lisanslar

        - Ömrünü Tamamlamış Araçlarla İlgili Lisanslar

        - Tanker Temizleme ile ilgili Lisanslar

        - Hurda Metal ile ilgili Lisanslar

        - PCB Arındırma ile ilgili Lisanslar

çevre danışmanlığı

çevre danışmanlık hizmetleri

çevre görevlisi

çevre yönetimi

çevre izni

çevre lisansı

geçici faaliyet belgesi

çevre iznine tabi işletmeler

çevre iznine tabi olmayan işletmeler

çevre denetimi

atık beyanları

çevre izni nedir
çevre lisansı nedir
çevre izni nasıl alınır
çevre lisansı nasıl alınır
çevre izin ve lisans yönetmeliği
çevre eğitimleri
Geri dönüşüm
geri kazanım

BİNA YÖNETİM Hizmetleri

Çevre danışmanlık firmaları, çevre danışmanlık yönetmeliği yeterlilik belgesi iş ilanları danışmanlık şirketi nasıl kurulur çevre danışmanlık hizmeti nedir yeterlik belgesi ücreti çevre danışmanlık aylık değerlendirme tutanağı. Pisagor belgesi nasıl alınır çevre danışmanlık belgesi alan firmalar belgesi belge ücreti başvurusu broşür danışmanlık firmaları csb çevre danışmanlık hizmeti almama cezası seren corlu vizyon tüzün çevre elit çevre çeda çetsan dostu çevre denetim  mnt yeşil çevre kosgeb çevre danışmanlık desteği. Çevre danışmanlık eğitimi ek-1 milenyum ekoçed  encon e-çevre, çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik çevre danışmanlık firması kurmak görevleri. Çevre görevlisi grup danışmanlık hizmeti yönetmeliği hizmet alımı teknik şartnamesi hizmet sözleşmesi ihaleleri iç tetkik işlemleri kayseri kosgeb desteği kdv tevkifat çeve danışmanlık lisanslı firmalar listesi çevre danışmanlık mevzuatı maaşları şirketleri danışmanlık nasıl yapılır. Organize çevre danışmanlık optimum çevre kimya ve laboratuvar firmaları sözleşme örneği vekaletname örneği teklif örneği protokol örneği hizmet sözleşmesi programı pusula rüzgar danışmanlık sınavı sertifikası şartnamesi çevre danışmanlık tebliğ teknik şartnamesi ücretleri çevre danışmanlık ücret tarifesi firmaları ücret         -  Bina yönetim hizmetleri

 - Bina yönetimi,

 - Site yönetimi,

 - Apartman yönetimi,

 - Bina yönetim firmaları,

 - Bina yönetim şirketleri,

 - Bina yönetim,

 - Kayseri bina yönetimi,

 - Kayseri site yönetim,

 - Kayseri apartman yönetimi,

 - Bina yönetim fiyatları.

Çevre danışmanlığı sözleşmesi şartnamesi taslak tebliğ yönetmelik taslağı sınavı çevre danışmanlık firmaları insan kaynakları danışmanlık şirketleri çed raporu danışmanlık şirketi çevre danışmanlık firması çevre bakanlığı danışmanlık tarımsal danışmanlık e izin haliç çevre 4m. Doğa çevre laboratuvarı çevre izin ve lisans yönetmeliği çevre bakanlığı tehlikeli atık atık maddeler tıbbi atık kutusu katı atık yönetimi kontamine atık atık kağıt hurda kağıt entegre atık yönetimi hastane atık yönetimi tıbbi atık yönetimi atık madeni yağ elektronik atık pcb akü ötl iso 14001 çevre yönetimi çevre kanunu çevrimiçi çevre çevre yönetim sistemi.

 

Çevre Müşavirlik Hizmeti

Çevre İzinleri ve Lisans Başvuruları

Geçici Faaliyet Belgesi

Çevre Yönetimi Hizmetleri

Atık Beyanları

Çevre Eğitimleri

Çevre Denetim Yönetmeliği

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Ambalaj Atıkları Beyanı

Tehlikeli Atık Beyanı

Tıbbi Atık Beyanı

ÇED Muafiyeti

Emisyon Muafiyeti (Hava Emisyon İzni)

Gürültü Muafiyeti(Çevresel Gürültü İzni)

Atıksu Muafiyet Yazısı (Atıksu Deşarj İzni)

Derin Deniz Deşarj İzni

Kapsam Dışı Yazısı

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Arıtma Tesisi Hizmetleri

Toz - Sıvı Bakteri Temini

Yeşil Yıldız Projesi Belgelendirmesi

Green Airport Projesi

 

 

Tel: (0352) 333 0 777        Faks: (0352) 222 0 222

Whatsapp: (0532) 405 40 70

www.aktepegroup.com.tr

AKTEPE Group® Mühendislik, Arıtma, Sauna, Havuz, Otomasyon, Maket - Copyright 2021 ©  All Rights Reserved. 7/24